Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

Chuyển nhà khi nắng 41 độ ở Hà Nội

Từ ngày 01/06 tới nay, tại Hà Nội, nắng nóng kéo dài, nhiều khi lên tới 41 độ, ra đường đã khó, vậy khi bạn cần chuyển nhà thì sao Dạo quanh các báo online, bạn sẽ thấy các nội dung: Khói, bụi ô nhiễm, rồi nắng nóng ảnh hướng rất nhiều đến sức khoẻ […]

.