Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, chuyển nhà, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn ngày giờ Hoàng Đạo, tránh ngày, giờ Hắc Đạo. Trừ trường hợp đặc biệt, ví dụ sắp đến giờ tàu xe sắp xuất phát, nếu đợi giờ tốt có khi lỡ kế hoạch hoặc có ngày tốt, giờ tốt nhưng thời tiết rất xấu, chưa khởi công được… nếu cứ quá câu nệ có khi hỏng việc. Sau đây là cách tính ngày giờ Hoàng Đạo mà dịch vụ chuyển nhà trọn gói mách bạn

Ngày tốt chuyển nhà tháng 09-2017
Ngày tốt chuyển nhà tháng 09-2017
Ngày tốt chuyển nhà tháng 09-2017
Ngày tốt chuyển nhà tháng 09-2017

 

.