Quản Lý Nhà Nước Ngạch Chuyên Viên Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Chứng Chỉ

Rate this post

Cùng với sự phát triển của đất nước thì vấn đề về nhân sự quản lý cũng có những yêu cầu rất cao. Cán bộ, nhân viên nhà nước không ngừng bồi dưỡng chuyên môn để phù hợp với công việc. Và để chuẩn hóa công tác thì cán bộ cần học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Cụ thể thì chứng chỉ này là gì thì mời các bạn theo dõi những chia sẻ của Kiến Vàng dưới đây.

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?

Để hiểu được quản lý nhà nước ngạch chuyên viên thì bạn cần phải hiểu rõ được những khái niệm sau đây:

Khái niệm về chuyên viên

Chuyên viên là một thuật ngữ được dùng để nói về các nhân viên nhà nước cấp cao. Chuyên viên chính là ngạch công chức hành chính đánh giá, xếp hạng cho công chức nhà nước có cấp bậc đại học. Những công chức này có nhiệm vụ giúp cho các lãnh đạo, các tổ chức nhà nước tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ nào đó. Chuyên viên nhà nước cần phải có trình độ đại học hoặc tương đương. Đồng thời cần phải biết một ngoại ngữ trình độ A. 

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là cấp bậc cán bộ trong bộ máy nhà nước
Chuyên viên là một ngạch công chức trong bộ máy hành chính nhà nước

Danh xưng chuyên viên thường được sử dụng cho cán bộ nhà nước ở các ngành nghề như: Bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ sư, y tá, hạ sĩ quan, kế toán, nhà khoa học, giáo dục, chuyên gia công nghệ, các nhân viên xã hội, chuyên gia thông tin, thủ tư….

Xem thêm: Chuyên ngành quản lý nhà nước

Muốn trở thành chuyên viên cần đạt tiêu chuẩn nào?

Cán bộ nhà nước muốn trở thành một chuyên viên cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Chuyên viên cần phải nắm vững những quy định của pháp luật. Hiểu rõ chính sách của ngành, lĩnh vực và những kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của mình.
 • Chuyên viên cần phải hiểu rõ những mục tiêu và các đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc, những cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao. Chuyên viên cũng cần hiểu được các vấn đề cơ bản về khoa học tâm lý, khoa học quản lý. Đồng thời cần phải hiểu rõ về tổ chức khoa học quản lý.
 • Một chuyên viên nhà nước phải nắm rõ được quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch. Nắm rõ về các quyết định cụ thể đồng thời phải có kiến thức về ngành nghề, lĩnh vực được giao. Chuyên viên nhà nước phải có kỹ năng soạn thảo văn bản và biết thuyết trình cho các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.
Lễ bế giảng lớp đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Chuyên viên nhà nước là người cần hiểu rõ các quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch
 • Chuyên viên nhà nước cần phải có phương pháp nghiên cứu, tổng kết, đề xuất và cải tiến nghiệp vụ quản lý. Các chuyên viên cần phải có năng lực làm việc một cách độc lập và cũng phải biết phối hợp theo nhóm. Một chuyên viên nhà nước cũng cần phải có năng lực triển khai công việc nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả.
 • Chuyên viên nhà nước phải am hiểu thực tiễn kinh tế – xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao. Người chuyên viên phải nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực ở trong nước.
 • Công chức muốn dự thi nâng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên phải có thời gian giữ ngạch cán sự hoặc tương đương ít nhất 36 tháng ( 3 năm). Nếu công chức đang giữ ngạch nhân viên thì yêu cầu thời giữ ngạch nhân viên hoặc tương đương phải tối thiểu là 5 năm ( 60 tháng).

Khái niệm về ngạch chuyên viên

Ngạch chuyên viên chính là công chức chuyên môn, nghiệp vụ trong hệ thống quản lý của Nhà nước, quản lý sự nghiệp. Những công chức chuyên môn này giúp việc cho lãnh đạo của các đơn vụ tổ chức quản lý một lĩnh vực hoặc một vấn đề nghiệp vụ có liên quan. Công chức chuyên môn thường làm việc từ cơ quan nhà nước cấp Quận/ huyện trở lên đến Cục – Vụ.

Ngạch công chức tại Việt Nam

Có 5 ngạch công chức chính ở Việt Nam, cụ thể:

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên gồm 5 ngạch chính
Ngạch công chức tại Việt Nam có 5 ngạch chính
 • 01.001 – Ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương: Thanh tra viên cao cấp, kế toán viên cao cấp, kiểm toán viên cao cấp… là những ngạch công chức cao cấp.
 • 01.002 – Ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: Kế toán viên chính, kiểm toán viên chính, thanh tra viên chính… là ngạch công chức chính.
 • 01.003 – ngạch chuyên viên hoặc tương đương: Ngạch chuyên viên như thành tra viên, kế toán viên, kiểm toán viên….
 • 01.004 – Ngạch cán sự hoặc tương đương như kế toán viên trung cấp, kiểm tra viên trung cấp hải quan, kiểm soát viên trung cấp hai quan….
 • 01.005 – ngạch nhân viên hoặc tương đương như nhân viên kỹ thuật, nhân viên đánh máy, nhân viên văn thư…..

Khái niệm quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là một loại chứng chỉ yêu cầu đủ điều kiện để thi công chức. Hoặc được dùng để đánh giá cán bộ, công chức viên chức muốn thi nâng ngạch chuyên môn. Bên cạnh đó quản lý nhà nước ngạch chuyên môn còn là cơ sở, điều kiện bắt buộc cán bộ, viên chức, công chức đủ tiêu chuẩn để nâng lương.

Vai trò của  việc học chứng chỉ ngạch chuyên viên nhà nước

Học và thi chứng chỉ ngạch chuyên viên nhà có vai trò vô cùng quan trọng:

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Học chứng chỉ ngạch chuyên viên nhà nước sẽ trang bị cho cán bộ những kiến thức cần thiết
 • Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trang bị và cập nhật cho cán bộ những kiến thức cần thiết. Các kiến thức về quản lý nhà nước và những kỹ năng thực thi công việc cho cán bộ, viên chức, công chức.
 • Học bồi dưỡng chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên giúp tăng cường ý thức, nâng cao năng lực công tác trong nhiệm vụ của cán bộ. Sở hữu chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên tăng cường quyền hạn và trách nhiệm được giao của cán bộ viên chức, công chức. Và khi kiến thức nghiệp vụ được nâng cao thì cán bộ, viên chức, công chức sẽ hoàn thành công tác phục vụ nhân dân tốt hơn.
 • Học chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên sẽ cung cấp cho cán bộ kiến thức chuẩn hóa ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính cho cán bộ nhà nước. 
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính là điều kiện để cấp trên xem xét, bổ nhiệm viên chức. Cán bộ có chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên sẽ có cơ hội để giữ các vị trí cao hơn trong bộ máy nhà nước. 

Đối tượng nào cần tham gia lớp đào tạo quản lý ngạch chuyên viên

Những đối tượng cần tham gia đào tạo quản lý ngạch chuyên viên gồm:

Công chức viên chức phải đủ điều kiện mới được đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Công chức, viên chức nhà nước đủ điều kiện sẽ được tham gia đào tạo ngạch chuyên viên
 • Công chức, viên chức nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương (gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia học bồi dưỡng cấp quản lý nhà nước.
 • Cán bộ chuyển từ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp chưa qua bồi dưỡng kiến thức nhà nước.
 • Cán bộ, công chức quản lý ở cấp phòng hoặc tương đương.
 • Viên chức, công chức ngạch cán sự hoặc tương đương đã giữ ngạch công chức tối được từ 3 năm trở lên.

 Những đối tượng này cần bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên nếu muốn có sự thăng tiến trong công việc.

Tiêu chuẩn để lấy chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên

Để được cấp chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên, cán bộ công chức cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

Khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Cán bộ, công chức đều nên có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên
 • Cán bộ, công chức phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên chính. Hoặc cần phải có bằng tốt nghiệp cao cấp về lý luận chính trị – hành chính. Cụ thể như bằng thạc sĩ quản lý hành chính công, bằng tiến sĩ quản lý hành chính công.
 • Cán bộ công chức cần có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT. Hoặc cán bộ phải có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số. Chứng chỉ tiếng dân tộc phải do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp tại vùng dân tộc thiểu số mà công chức làm việc.
 • Cán bộ, công chức phải có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Thông tư này quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Hoặc cán bộ phải có chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Điều kiện tham gia lớp học bồi dưỡng đào tạo quản lý ngạch chuyên viên

Điều kiện học lớp đào tạo bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên được ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ. Cụ thể, cán bộ, công chứng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Cán bộ học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Điều kiện tham gia học lớp bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên theo quyết định 900/QĐ-BNV
 • Cán bộ cần phải nộp hồ sơ và lệ phí tham gia đào tạo đúng hạn.
 • Cán bộ cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên viên.
 • Cán bộ, công chức cần có đủ thời gian giữ ngạch công chức hoặc tương đương từ 6 năm trở lên.

Điều kiện được cấp chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên

Sau khi theo học lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên, những cán bộ đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ. Cụ thể cán bộ cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Cán bộ cần tham gia học đầy đủ khóa bồi dưỡng chứng chỉ chuyên viên.
 • Học viên cần có tổng điểm các môn thi từ 5 điểm trở lên được tính theo thang điểm 10.

Thời hạn của chứng chỉ quản lý chuyên viên

Những trường do Bộ giáo dục quy định mới có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên không ghi thời hạn. Vì thế chứng chỉ này có thể sử dụng lâu dài và có phạm vi trên toàn quốc cho đến khi Bộ có những thay đổi mới.

Học lớp bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên ở đâu

Các trường học được phép đào tạo cán bộ quản lý ngạch chuyên viên gồm có:

Học viện quản lý giáo dục

Học viện quản lý giáo dục là một trong những trường học được phép đào tạo bồi dưỡng quản lý ngạch chuyên viên. Đây là trường học đào tạo quản lý ngạch chuyên viên hàng đầu Việt Nam. Các khóa học tại trường học viện quản lý giáo dục gồm có:

Học viện quản lý giáo dục - nơi đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Học viện quản lý giáo dục là một trong những trường học được phép cấp chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên
 • Khóa học bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương.
 • Khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm. Khóa học này dành cho các giảng viên quản lý nhà nước trong hệ thống cơ sở đào tạo, nghiên cứu.
 • Khóa học bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền giao.

Trường đại học nội vụ

Trường Đại học nội vị là một trong những đơn vị đào tạo quản lý ngạch chuyên viên uy tín. Đại học nội vụ có đủ điều kiện về tổ chức thi chứng chỉ quản lý nhà nước. Các loại chứng chỉ mà Đại Học Nội Vụ có thẩm quyền cấp gồm có: chứng chỉ chuyên viên, chứng chỉ chuyên viên chính….

Học viện hành chính quốc gia

Học viện hành chính quốc gia là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo cán bộ nhà nước cấp cao. Học viên có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cung cấp đa dạng khóa học. Trong đó bao gồm các khóa học cấp chứng chỉ quản lý nhà nước:

 • Khóa học bồi dưỡng những kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cán bộ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.
 • Khóa học bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức và tương đương. Kiến thức ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.
 • Khóa học bồi dưỡng khác do các cấp có thẩm quyền giao.

Qua những gì mà chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng chia sẻ bạn đã hiểu được quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì? Điều kiện để được cấp chứng chỉ quản lý ngạch chuyên viên. Danh sách các trường học đào tạo quản lý ngạch chuyên viên cũng được chúng tôi cập nhật.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tức. Đánh dấu trang này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hà Nội
0878386789

TP.HCM
0878386789

Hà Nội :    0878386789
TP.HCM :  0765488868
Chat Zalo TP.HCM
Chat Zalo Hà Nội