Từ Khóa: fortuner

Chuyển nhà Hà Nội

Ngày xửa ngày xưa, có một anh triệu phú ở làng nọ cất được căn nhà mới, anh ta liền lên facebook, vào các ứng dụng phong thuỷ tìm hiểu ngày giờ chuyển nhà, tìm mãi chẳng ra, vô tình được bạn cho link web chuyển nhà Hà Nội, bán tin bán nghi, nhưng anh […]

.