Từ Khóa: lễ nhập trạch nhà mời

Chuyển nhà tháng 12-2017

Nhập trạch tháng 12 năm 2017

Chuyển nhà tháng 12-2017 Chuyển nhà, nhập trạch nhà mới là một nghi lễ quan trọng của người Việt.Lễ nhập trạch, chuyển về nhà mới có nhiều ảnh hưởng tiền tài và sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong gia đình, do đó phải chọn ngày làm lễ thật cẩn thận. Để […]