Từ Khóa: ngày xấu chuyển nhà

Có nên chuyển nhà vào “tháng cô hồn”?

dịch vụ chuyển nhà Hà Nội

Vì sao rất nhiều người kiêng cữ chuyển nhà vào “tháng cô hồn”? Theo dân gian, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng “cô hồn”, tháng không đem lại may mắn. Văn hóa tâm linh của người Việt vốn rất phong phú và chịu ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa Trung Quốc từ […]