Từ Khóa: xem ngày

Ngày tốt chuyển nhà tháng 09 năm 2017

Ngày tốt chuyển nhà tháng 09-2017

Theo phong tục cổ truyền, khởi đầu một việc gì, ngoài việc chọn ngày lành tháng tốt còn phải chọn giờ tốt. Xuất hành, khởi công xây dựng, chuyển nhà, khai trương cửa hàng, bắt đầu đi đón dâu, đưa dâu, bắt đầu lễ đưa ma, hạ huyệt đều phải chọn ngày giờ Hoàng Đạo, […]

.