Hồ Sơ Thủ Tục Vận Chuyển Gỗ Vườn Nhà Cần Những Giấy Tờ Gì?

Nội dung Bài viết

5/5 - (1 bình chọn)

Theo quy định của Pháp Luật thì việc khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ cần phải được cấp phép. Nhưng với gỗ vườn nhà thì có phải xin phép không? Và thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà cần phải chuẩn bị những loại giấy tờ gì? Những điều bạn muốn biết sẽ được chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng chia sẻ trong chuyên mục dưới đây.

Gỗ tự nhiên trong vườn nhà có được khai thác không?

Bạn muốn biết gỗ tự nhiên trong vườn nhà có được khai thác và vận chuyển đi không? Và thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà gồm các loại giấy tờ gì? 

Theo quy định của chính phủ về Luật Đất Đai, cụ thể là tại điều 99, điều 100 Luật Đất Đai. Tổ chức, các nhân được cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất như cây lâu năm cũng thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức được giao đất.

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà phả thực hiện theo đúng quy định
Gỗ tự nhiên trong vườn nhà có được khai thác không được quy định tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT

Vì thế, cá nhân, tổ chức hoàn toàn có quyền khai thác gỗ tự nhiên trên vườn của mình. Tuy nhiên, việc khai thác gỗ cần phải thực hiện theo những quy định tại Điều 15 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 16/11/2018. Chủ sở hữu gỗ vườn nhà cần làm giấy phép xin vận chuyển gỗ.

Quy định về giấy phép vận chuyển gỗ

Theo quy định tại thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT việc vận chuyển gỗ vườn nhà không cần phải có giấy phép vận chuyển gỗ. Nhưng cần phải đáp ứng được những điều cũng như các loại giấy tờ khác cụ thể như:

Quy định về các loại giấy tờ có thể thay thế giấy phép vận chuyển gỗ vườn nhà trong trường hợp vận chuyển trong nước

Các loại giấy tờ có thể thay thế giấy phép vận chuyển gỗ vườn nhà theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT gồm có:

 • Bảng chính bảng kê gỗ vườn nhà do chủ sở hữu lập và có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao hồ sơ chứng minh nguồn gốc của gỗ.

Quy định về các loại giấy tờ có thể thay thế giấy phép vận chuyển gỗ vườn nhà trong trường hợp quá cảnh

Đối với trường hợp vận chuyển gỗ vườn nhà xuất khẩu ra nước ngoài. Thì hồ sơ, thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà có quy định chặt chẽ với từng trường hợp cụ thể. 

Hồ sơ vận chuyển gỗ tròn, gỗ xẻ, sản phẩm bằng gỗ khi xuất khẩu

Trong trường hợp này, các bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà cần phải có bảng kê
Hồ sơ vận chuyển gỗ vườn nhà gồm có bảng kê khối lượng gỗ có xác nhận của nhà nước
 • Bản chính bảng kê gỗ vườn nhà do chủ gỗ lập có xác nhận của cơ quan nhà nước sở tại có thẩm quyền.
 • Giấy phép vận chuyển gỗ theo quy định tại Hiệp Ước giữa nước CHXHCN Việt Nam với những nước nhập khẩu gỗ.
 • Bản sao giấy phép xuất khẩu CITES do cơ quan thẩm quyền Quản Lý CITES Việt Nam cấp. Giấy phép CITES chỉ được cấp cho các loại gỗ thuộc Phụ Lục CITES và thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Đối với thực vật ngoài gỗ, dẫn xuất và các sản phẩm của chúng khi xuất khẩu

Trong trường hợp này, các bạn cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Bảng kê gỗ do chủ gỗ lập (bản chính) đối với các loại gỗ được quy định tại khoản 2 điều 6 thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT. Bảng kê gỗ hợp lệ phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản sao giấy phép xuất khẩu CITES do cơ quan có thẩm quyền Quản Lý CITES Việt Nam cấp. Giấy phép xuất khẩu chỉ cấp đối với các lâm sản thuộc phụ lục CITES và những lâm sản thuộc trong danh mục gỗ quý, hiếm.

Đối với gỗ vận chuyển quá cảnh

Trong trường hợp này, hồ sơ vận chuyển gỗ gồm có:

 • Hồ sơ vận chuyển gỗ quá cảnh theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chủ sở hữu gỗ cần lập bảng kê gỗ cho từng phương tiện. Nếu gỗ vận chuyển quá cảnh được bốc dỡ, chuyển tiếp phương tiện ở lãnh thổ của Việt Nam.

Như vậy, theo quy định thì việc vận chuyển gỗ không cần phải có giấy phép vận chuyển. Nhưng yêu cầu phải mang đầy đủ các tài liệu khác để thay thế chứng minh cho nguồn gốc của gỗ.

Quy định xử lý khi vận chuyển gỗ không có giấy tờ

Theo quy định của Pháp Luật thì việc vận chuyển gỗ không cần phải có giấy phép. Nhưng cần phải đáp ứng đủ điều kiện về truy xuất nguồn gốc của gỗ. Bằng cách cung cấp các giấy tờ pháp lý khác để thay thế. Trong trường hợp vận chuyển gỗ trái phép, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sẽ bị xử lý theo quy định.

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà sẽ bị phạt rất nặng nếu không có giấy tở
Việc vận chuyển gỗ nếu không có giấy tờ hợp pháp sẽ bị phạt rất nặng

Mức phạt đối với trường hợp vận chuyển gỗ mà không có giấy tờ được quy định tại Điều 22 Nghị Định 35/2019/NĐ-CP. Cụ thể: 

Các trường hợp bị phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng

 • Gỗ thông thường dưới 2m3.
 • Gỗ nằm trong danh mục là gỗ tự nhiên quý hiếm nhóm IIA dưới 1m3.
 • Gỗ nằm trong danh mục gỗ tự nhiên quý hiếm nhóm IA dưới 2m3.
 • Thực vật rừng ngoài gỗ có giá trị dưới 15 triệu đồng.
 • Sản phẩm được chế biến từ gỗ nếu không có hồ sơ lâm sản hợp pháp có giá trị dưới 15 triệu đồng.

Các trường hợp phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng

 • Là gỗ thông thường khối lượng từ 2m3 đến dưới 5m3.
 • Gỗ tự nhiên quý hiếm thuộc nhóm IIA từ 1m3 đến dưới 2,5m3.
 • Các loại gỗ nằm trong danh mục gỗ tự nhiên quý, hiếm thuộc nhóm IA từ 0,2m3 đến 0,4m3.
 • Các loại thực vật ngoài gỗ có giá trị từ 15 triệu đến 25 triệu đồng. 
 • Các sản phẩm được chế biến từ gỗ không có hồ sơ hợp pháp có giá trị từ 15 triệu đến 25 triệu đồng.

Các trường hợp phạt tiền từ 25 triệu đến 50 triệu đồng

 • Các loại gỗ thông thường có khối lượng từ 5m3 đến 8m3.
 • Các loại gỗ nằm trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIA từ 2,5m3 đến 4m3.
 • Các loại gỗ nằm trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IA khối lượng từ 0,4m3 đến 0,6m3.
 • Các loại thực vật rừng ngoài gỗ có giá trị từ 25 triệu đến 50 triệu đồng. 
 • Các sản phẩm được chế biến từ gỗ mà không có hồ sơ lâm sản hợp pháp có giá trị từ 25 triệu đến 50 triệu.

Các trường vận chuyển gỗ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng

 • Các loại gỗ thông thường có khối lượng từ 8m3 đến dưới 11m3.
 • Các loại gỗ nằm trong danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIA từ 04m3 đến dưới 5.5m3.

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà được thực hiện theo quy định sau:

Trình tự thực hiện vận chuyển gỗ vườn nhà

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình muốn vận chuyển gỗ vườn nhà sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã. Chủ sử hữu gỗ có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã qua đường bưu chính.
Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà cần nộp tại UBND xã
Hồ sơ xin vận chuyển gỗ được nộp tại UBND xã
 • Bước 2: UBND xã có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của người dân.
 • Trường hợp hồ sơ nộp đáp ứng đầy đủ theo quy định UBND sẽ lập phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì đề nghị người nộp bổ sung hoàn thiện các giấy tờ theo quy định.
 • Bước 3: Kể từ khi nhận được hồ sơ thì trong thời gian 3 ngày UBND xã phải thông báo cho chủ vườn khi cần bổ sung giấy tờ theo quy định.
 • Bước 4: Trong thời gian 5 ngày làm việc từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. UBND cấp xã sẽ phải xác nhận việc khai thác theo đăng ký. Cá nhân, tổ chức sẽ đến nhận kết quả tại UBND xã.

Thành phần hồ sơ vận chuyển gỗ vườn nhà gồm có

Hồ sơ thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị cấp phép khai thác gỗ vườn nhà.
 • Bảng kê gỗ khai thác theo mẫu

Các việc cần chuẩn bị khi vận chuyển gỗ vườn nhà

Bên cạnh thực hiện đúng các thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà. Thì để cho việc vận chuyển diễn ra một cách an toàn và hiệu quả bạn cần làm các việc sau đây:

Kiểm kê khối lượng

Việc đầu tiên mà bạn cần làm khi vận chuyển gỗ vườn nhà chính là kiểm kê số lượng gỗ. Bạn có thể kiểm kê khối lượng gỗ vườn nhà bằng cách đếm theo cây hoặc theo khối gỗ. Bên cạnh đó bạn còn phải kiểm kê chi tiết về các loại gỗ cần vận chuyển. Sau khi kiểm kê nên phân loại và xếp chúng theo đúng chủng loại gỗ.

Trước khi làm thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà cần kiểm kê khối lượng gỗ
Cần kiểm kê khối lượng và chủng loại gỗ trước khi vận chuyển

Việc kiểm kê là cần thiết nhằm đảm bảo có thể kiểm soát tốt về khối lượng trong quá trình vận chuyển. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy khối gỗ bạn chuyển đến nơi có bị thất thoát hay không để quy cách trách nhiệm với từng bên. 

Lựa chọn đơn vị vận chuyển gỗ chuyên nghiệp

Việc tiếp theo mà bạn cần làm là tìm một đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp và uy tín. Một đơn vị vận chuyển nhiều kinh nghiệm sẽ nắm được các kỹ năng, mẹo tốt để đảm bảo việc chuyển gõ diễn ra thuận lợi và đúng hẹn. Họ sẽ biết cách để bảo quản gỗ tốt nhất trong suốt quá trình vận chuyển.

Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi vận chuyển gỗ 

Khi vận chuyển gỗ bạn cần thu thập đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Trong trường hợp vận chuyển gỗ vườn nhà cần cung cấp giấy chứng nhận sở hữu tài sản. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của gỗ đặc biệt cần thiết khi bạn chuyển tới các địa phương khác.

Quản lý quá trình vận chuyển và bốc xếp một cách cẩn thận

Trong quá trình vận chuyển gỗ, bạn cần đảm bảo việc bốc xếp diễn ra cẩn thận, thuận lợi và đúng quy trình. Gỗ thường có trọng lượng nặng, vậy nên khi bốc xếp sẽ rất khó khăn. 

Bố trí nhân sự bốc xếp là một phần không thể thiếu với thủ tục vận chuyển gõ vườn nhà
Việc bốc xếp gỗ cần phải bố trí một số lượng người phù hợp để đảm bảo mọi việc diễn ra thuận lợi

Do vậy, bạn cần bố trí đầy đủ về mặt nhân sự, máy móc thiết bị để xếp gỗ lên xe và khi dỡ xuống xe.

Ký hợp đồng vận chuyển gỗ vườn nhà

Việc vận chuyển gỗ cần phải được ký kết bằng hợp đồng giữa chủ sở hữu gỗ và công ty vận chuyển. Trong hợp đồng cần phải quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. Bạn nên mua bảo hiểm tài sản nhằm đảm bảo gỗ không bị thất thoát trong quá trình vận chuyển. Và nếu có bị thất thoát thì bạn cũng được đền bù thỏa đáng.

Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà gồm những loại giấy tờ gì? Trên đây Kiến Vàng đã chia sẻ rất chi tiết. Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho các bạn.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tức. Đánh dấu trang này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hà Nội
0878386789

TP.HCM
0878386789

Hà Nội :    0878386789
TP.HCM :  0765488868
Chat Zalo TP.HCM
Chat Zalo Hà Nội