Thuật toán Google Penguin (chim Cách Cụt chính thống thứ 2)

Thuật toán Google Penguin (chim Cách Cụt chính thống thứ 2)

Chuyển nhà Kiến Vàng, dịch vụ chuyển nhà

Nếu Google Panda tập trung nhiều vào kiểm tra nội dung thì Google Penguin lại đánh nặng vào các liên kết trở về website, những website spam liên kết, nhồi nhét hoặc mua bán backlink,…

Cụ thể Penguin phạt nặng các lỗi này như sau:

– Quá nhiều backlink tập trung cho một từ khóa trong địa chỉ.

– Quá nhiều anchortext trên cùng một trang.

– Quá nhiều backlink đổ về một trang web trong thời gian ngắn.

– Từ khóa không liên quan đến trang liên kết đích.

– Đặt link trỏ về từ những trang có nội dung xấu (website đã bị Google phạt nặng, nhiễm mã độc,… )

– Đặt backlink ẩn hoặc màu trùng màu nền.

– Mua bán backlink, đặt backlink từ trang không liên quan hoặc nội dung trùng lặp.

 

Mục nhập này đã được đăng trong Tin tức. Đánh dấu trang này .
.