Thuế Chuyển Nhượng Nhà Đất Phải Nộp Khi Mua Bán Nhà Đất Bạn Nên Biết

5/5 - (1 bình chọn)

Thuế chuyển nhượng nhà đất là những khoản tiền cần phải nộp khi mua bán nhà đất. Nếu bạn đang có nhu cầu mua hoặc bán nhà đất thì nên nắm rõ về các loại thuế này. Cụ thể thì thuế chuyển nhượng đất gồm những khoản nào Kiến Vàng tổng hợp ở chuyên mục dưới đây.

Các khoản thuế chuyển nhượng nhà đất phải nộp

Người dân phải có nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng nhà đất khi mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể, bạn cần nộp các khoản thuế sau đây:

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh trên thu nhập chuyển nhượng bất động sản. Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì những khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà đất, nhà đất và tài sản gắn liền với đất phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất bao gồm:

Thuế TNCN -loại thuế chuyển nhượng nhà đất cần nộp
Chuyển nhượng nhà đất cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế TNCN
 • Tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sở hữu đất.
 • Tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất.

Theo quy định về luật thuế thu nhập cá nhân thì bên chịu thuế sẽ là bên chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có thỏa thuận bên nhận chuyển nhượng là bên thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, thuế thu nhập cá nhân sẽ do bên nhận chuyển nhượng nộp. Và căn cứ để tính thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng và thuế suất. 

Giá chuyển nhượng bất động sản

 • Giá chuyển nhượng bất động sản không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng.
 • Nếu hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá trên hợp đồng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp này, giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất mà UBND cấp tỉnh quy định ở thời điểm chuyển nhượng.
 • Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất là giá ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng.

Thuế suất thuế TNCN từ chuyển nhượng nhà đất

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà đất thì thuế suất tính thuế thu nhập cá nhân là 2% trên giá trị chuyển nhượng.

Thời điểm tính thuế chuyển nhượng nhà đất – thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế chuyển nhượng nhà đất được tính từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực
Thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực
 • Nếu trong hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay bên bán. Lúc này, thời điểm tính thuế chính là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có hiệu lực.
 • Nếu hợp đồng chuyển nhượng thỏa thuận bên mua bất động sản nộp thuế thay cho bên bán. Trường hợp này thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu bất động sản.
 • Nếu cá nhân nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai. Thì thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm công dân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà đất

Việc xác định thuế thu nhập cá nhân với trường hợp chuyển nhượng bất động sản được tính theo công thức:

Thuế TNCN phải nộp = thuế suất 2% x giá chuyển nhượng BĐS 

Trong trường hợp bất động sản thuộc đồng sở hữu của nhiều cá nhân. Thuế chuyển nhượng nhà đất được xác định riêng cho từng người nộp thuế. Số thuế mà mỗi cá nhân phải nộp sẽ được tính theo tỷ lệ sở hữu bất động sản của mỗi người.

Căn cứ để xác định tỷ lệ sở hữu với bất động sản với một cá nhân chính là những tài liệu hợp pháp như:

 • Thỏa thuận góp vốn ban đầu của mỗi cá nhân.
 • Bản di chúc hoặc quyết định phân chia tài sản của tòa án….

Trong trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của mỗi cá nhân đồng sở hữu sẽ được tính theo tỷ lệ bình quân.

Lệ phí trước bạ

Khoản 1 điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định nhà đất là một trong những tài sản phải chịu lệ phí trước bạ khi có hoạt động mua bán. Vì thế khi chuyển nhượng nhà đất công dân phải nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thuế chuyển nhượng nhà đất - gồm phí trước bạ
Phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất là 0.5% giá chuyển nhượng

Điều 8 của Nghị định này quy định phí trước bạ chuyển nhượng nhà đất là 0.5%. 

Phí trước bạ với chuyển nhượng nhà đất được tính theo công thức: 

Lệ phí trước bạ = Giá chuyển nhượng x Mức thu lệ phí trước bạ 0,5%  

Giá chuyển nhượng nhà đất là giá đất theo quy định của UBND cấp tỉnh tại thời điểm chuyển nhượng.

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng nhà đất

Trường hợp chuyển nhượng nhà đất được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định thì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn cần phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Khoản 1, khoản 2 điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định rất rõ về thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể thì có 2 thu nhập từ chuyển nhượng sau đây sẽ được miễn thuế.

Chuyển nhượng nhà đất cho người thân được miễn thuế chuyển nhượng nhà đất
Nhận chuyển nhượng nhà đất từ người thân được miễn thuế TNCN
 • Thứ nhất: Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng. Cha, mẹ đẻ chuyển nhượng bất động sản cho con đẻ. Cha mẹ nuôi chuyển nhượng đất cho con nuôi. Chồng chồng, mẹ chồng chuyển nhượng bất động sản cho con dâu. Cha vợ, mẹ vợ chuyển nhượng bất động sản cho con rể. Ông nội, bà nội chuyển nhượng bất động sản cho cháu nội. Ông ngoại, bà ngoại chuyển nhượng đất cho cháu ngoại. Anh chị em ruột chuyển nhượng bất động sản cho nhau.
 • Thứ 2: Trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất thì thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài 2 trường hợp được miễn thuế chuyển nhượng nói trên.Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản khác đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản phí chuyển nhượng nhà đất cần nộp

Ngoài những khoản thuế chuyển nhượng nhà đất phải nộp liệt kê ở trên. Công dân còn phải trả thêm các khoản phí chuyển nhượng nhà đất sau đây:

Phí công chứng

Mức phí công chứng cho việc chuyển nhượng nhà đất được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC. Cụ thể, phí công chứng gồm có:

Căn cứ tình thuế chuyển nhượng nhà đất gồm giá chuyển nhượng và thuế suất
Phí công chứng hồ sơ chuyển nhượng nhà đất quy định tại khoản 2 điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC
 • Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.
 • Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất được tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị nhà với đất.

Mức phí chuyển nhượng nhà đất cụ thể được áp theo bảng sau:

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại điểm đ khoản 2 điều 5 của Thông tư 85/2019/TT-BTC.

Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng nhà đất

Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng nhà đất được quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC.

Phí thẩm định - một trong các loại phí thuế chuyển nhượng nhà đất
Chuyển nhượng nhà đất cần nộp phí thẩm định hồ sơ

Thuế chuyển nhượng nhà đất là các khoản thuế, phí mà cá nhân, tổ chức cần phải nộp khi chuyển nhượng nhà đất. Cụ thể gồm những khoản thuế, phí nào thì trên đây chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng đã chia sẻ rất chi tiết. Hy vọng những chia sẻ này giúp ích cho bạn.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tức. Đánh dấu trang này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hà Nội
0878386789

TP.HCM
0878386789

Hà Nội :    0878386789
TP.HCM :  0765488868
Chat Zalo TP.HCM
Chat Zalo Hà Nội