Thủ Tục Vận Chuyển Nhà Gỗ Đã Qua Sử Dụng Những Điều Cần Lưu Ý Khi Chuyển Nhà Gỗ

2/5 - (1 bình chọn)

Chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng cũng giống như việc vận chuyển gỗ cần phải thực hiện đúng theo thủ tục. Cụ thể thì thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng gồm những gì? Ở chuyên mục này, chuyển nhà Kiến Vàng sẽ chia sẻ chi tiết về vấn đề này. Đồng thời nhắc nhở các bạn những vấn đề cần lưu ý khi vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng.

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng cần những loại giấy tờ gì?

Gỗ là một loại nguyên liệu đặc biệt thường được sử dụng để sản xuất nội thất. Tại Việt Nam, gỗ còn được sử dụng để làm nhà. Những ngôi nhà được làm bằng gỗ quý còn có thể bán được cho người khác sử dụng với giá cao. Vậy thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng như thế nào.

Quy định về việc vận chuyển gỗ/ sản phẩm gỗ đã qua sử dụng

Nhà gỗ là sản phẩm được làm từ gỗ và đã qua sử dụng. Việc vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng cần tuân theo quy định tại chương II Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT. 

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng được quy định tại chương II Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN
Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng được quy định tại chương II Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN

Cụ thể thì theo quy định tại chương II thì việc vận chuyển mặt hàng bàng gỗ, nhà gỗ đã qua sử dụng cần phải xuất trình được giấy tờ mua bán nhà gỗ. Vậy giấy tờ mua bán nhà gỗ gồm những gì?

 • Hợp đồng mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng.
 • Hóa đơn mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng nếu nhà gỗ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
 • Biên bản kiểm kê nhà gỗ đã qua sử dụng kèm theo có chữ ký của cơ quan có thẩm quyền nếu nhà gỗ là của tư nhân. Và có dấu xác nhận của doanh nghiệp trong trường hợp nhà gỗ là của doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục vận chuyển gỗ vườn nhà

Hợp đồng mua bán nhà gỗ

Theo quy định của Bộ Luật dân sự năm 2015 thì hợp đồng mua bán nhà gỗ là văn bản về sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với nhà gỗ đã qua sử dụng.

Hợp đồng mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng chính là sự thỏa thuận giữa các bên. Các bên tham gia ký kết hợp đồng cùng thỏa thuận về việc mua bán, trao đổi, cho tặng nhà gỗ. Hợp đồng mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng chính là chế định trung tâm của đời sống dân sự. 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà gỗ mới 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm …..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ GỖ

Số:…/….

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật Nhà ở 2014;
 • Căn cứ Luật thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Hôm nay, ngày…tháng…năm…., tại……………….địa chỉ số……………………

Chúng tôi gồm:      

BÊN BÁN ( BÊN A):

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

BÊN MUA ( BÊN B):

Ông/ Bà:………………………………………………Giới tính:……………………

Sinh ngày:………………….Dân tộc:…..………..……Quốc tịch:……………………

Giấy tờ nhân thân (CMND/CCCD) số:……………………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Hoặc:

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế:……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): ……………………………………………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………………………

Chức danh:…………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng mua bán nhà gỗ (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

 1. Tên đối tượng:……………………………………………………………………
 2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………
 3. Thửa đất số:…………………………..Tờ bản đồ số:……………………………
 4. Loại đất:………………………………Hạng đất:………………………………..
 5. Diện tích:…………………………………………………………………………
 6. Bảng thống kê sản phẩm làm từ gỗ trong nhà:
   
STT Tên sản phẩm gỗ Số hiệu nhãn đánh dấu (nếu có) Tên gỗ nguyên liệu sản Số lượng hoặc khối lượng  phẩm Đơn vị tính Ghi chú
Tên phổ thông Tên khoa học          
A B C D E F G H
01              
02              
             
  Cộng            

ĐIỀU 2: CÁCH THỨC GIAO DỊCH

 1. Thời gian giao nhận nhà:…………………………………………………………
 2. Địa điểm giao nhận nhà:………………………………………………………….
 3. Giấy tờ kèm theo:
 4. Giấy chứng nhận đối với nhà ở;
 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 6. Sơ đồ thửa đất;
 7. Bảng kê lâm sản do bên A kê khai;
 8. Giấy xác nhận bán nhà của xã;
 9. Giấy xác nhận bán nhà của kiểm lâm địa bàn.

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

 1. Giá giao dịch:……………………….đồng
 2. Phương thức thanh toán:………………………………………………………….
 3. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt
 4. Tài khoản (nếu cần):
 5. Số tài khoản:……………………………………………………………………..
 6. Tại ngân hàng…………………………………………………………………….
 7. Thời gian thanh toán:……………………………………………………………
 8. Địa điểm thanh toán:……………………………………………………………..

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Bên A có nghĩa vụ phải đảm bảo và chứng minh nhà gỗ là hợp pháp và đáp ứng đủ điều kiện về mua bán nhà gỗ theo quy định của pháp luật
 2. Bên A có trách nhiệm bàn giao cho bên B đúng nhà, đúng số lượng, chất lượng, khối lượng của sản phẩm gỗ trong nhà theo thời hạn, địa điểm quy định trong hợp đồng.
 3. Bên A có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ chứng từ liên quan theo quy định của nhà nước cho bên B.
 4. Khi có vấn đề phát sinh trước và trong khi bàn giao, bên A có trách nhiệm báo lại cho bên B ngay và có thoả thuận bổ sung trong phụ lục Hợp đồng.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Bên B có trách nhiệm kiểm tra nhà và số lượng, chất lượng, khối lượng của sản phẩm gỗ trong nhà và giấy tờ kèm theo trước khi nhận hàng.
 2. Sau khi nhận hàng, bên B có nghĩa vụ thanh toán số tiền đúng theo thoả thuận trong hợp đồng cho bên A.

ĐIỀU 6: BỒI THƯỜNG HỢP ĐỒNG

 1. Nếu một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại đối với hành vi trực tiếp gây ra thiệt hại.
 2. Bên vi phạm có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

ĐIỀU 7: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

 1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.
 2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.
 3. Hợp đồng này gồm … trang được lập thành … bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, …bản gửi ………………để công chứng.

Vào lúc…. ngày… tháng …năm…., chúng tôi cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)        

BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên)        

Hóa đơn mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng

Hóa đơn mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng là một loại giấy tờ có tinh pháp lý. Loại hóa đơn này có thể thay thế cho hợp đồng trong việc xác định nguồn gốc và việc vận chuyển nhà gỗ. Hóa đơn mua bán thường do các công ty, doanh nghiệp được cấp quyền pháp nhân lập ra.

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng cần có hóa đơn mua bán
Hóa đơn mua bán nhà gỗ được bên bán cấp cho bên mua

Trên hóa đơn mua bán nhà gỗ đã qua sử dụng nêu rõ bên bán là một pháp nhân. Hóa đơn cũng ghi rõ khối lượng nhà gỗ và giá trị của nhà gỗ đã qua sử dụng. 

Bên mua nhà gỗ trên hóa đơn có thể là một pháp nhân ( công ty/ doanh nghiệp), nhưng cũng có thể là một cá nhân. Điều quan trọng là bên mua cần đảm bảo có đủ điều kiện về kinh tế để chi trả cho việc mua nhà gô.

Biên bản kiểm kê nhà gỗ đã qua sử dụng

Biên bản kiểm kê nhà gỗ đã cũ là một loại giấy tờ không thể thiếu trong thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng. Biên bản cần phải ghi rõ khối lượng gỗ, loại gỗ, quy cách gỗ được dùng để làm nhà. 

Trường hợp hai bên tham gia mua bán nhà gỗ đều là những cá nhân thì việc lập biên bản là rất quan trọng. Biên bản được lập ra và cần có sự xác nhận của 2 bên tham gia mua bán. Và để đảm bảo tính pháp lý thì biên bản cần có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trong quá trình vận chuyển nhà gỗ, biên bản kiểm kê đóng vai trò quan trọng khi có sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Bởi nó giúp cho người vận chuyển chứng minh được nguồn gốc của gỗ với cơ quan kiểm tra. 

Vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng có phải xin giấy phép không?

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì việc vận chuyển gỗ và các sản phẩm liên quan đến gỗ không cần phải xin phép vận chuyển. Tuy nhiên, việc vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng cần đáp ứng được các điều kiện. Cụ thể người vận chuyển cần chứng minh được nguồn gốc của nhà gỗ. Cần phải cung cấp được các loại giấy tờ khác để thay thế cho giấy phép vận chuyển nhà gỗ. 

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không cần giấy phép
Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không cần phải xin cấp phép

Như vậy, dù không cần xin phép vận chuyển nhà gỗ. Nhưng nếu việc vận chuyển không có giấy tờ chứng minh thì sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Quy định xử phạt tiền khi vận chuyển nhà gỗ đã sử dụng không có giấy tờ

Điều 22 Nghị Định 35/2019/NĐ-CP quy định về việc xử phạt đối với việc vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không có giấy tờ như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đến 15 triệu đồng với các trường hợp

 • Nhà gỗ đã qua sử dụng làm từ gỗ thông thường có khối lượng dưới 2m3.
 • Nhà gỗ đã qua sử dụng làm từ gỗ rừng nguy cấp, gỗ quý, gỗ hiếm của nhóm IIA có khối lượng dưới 1m3.
 • Nhà gỗ đã qua sử dụng làm từ gỗ rừng thuộc nhóm nguy cấp, gỗ quý, gỗ hiếm nhóm IA dưới 0.2m3.
 • Nhà gỗ đã qua sử dụng làm từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp giá trị dưới 15 triệu đồng.

Phạt tiền từ 15 triệu đến 25 triệu đồng với các trường hợp

 • Nhà gỗ đã qua sử dụng thuộc nhóm gỗ thông thường có khối lượng tự 2m3 đến dưới 5m3.
 • Nhà gỗ làm từ gỗ thuộc nhóm danh mục gỗ rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA từ 1m3 đến dưới 2.5m3.
 • Nhà gỗ làm từ gỗ rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IA từ 0.2m3 đến dưới 0.4m3.
 • Nhà gỗ làm từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp có giá trị từ 15 triệu đến dưới 25 triệu.

Phạt tiền từ 25 triệu đến 50 triệu đối với các trường hợp sau

 • Nhà làm từ gỗ thông thường khối lượng từ 5m3 đến dưới 8m3.
 • Nhà làm từ gỗ rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIA có khối lượng từ 2.5m3 đến dưới 4m3.
 • Nhà làm từ gỗ rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IA từ 0.4m3 đến dưới 0.6m3.
 • Nhà làm từ gỗ không có hồ sơ lâm sản hợp pháp giá trị từ 25 đến 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với các trường hợp sau:

 • Nhà làm từ gỗ thông thường khối lượng từ 8m3 đến dưới 11m3.
 • Nhà làm từ gỗ rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIA từ 4m3 đến 5.5m3.

Quy định về xử phạt hình sự khi không đủ giấy tờ thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng

Có thể nói nghị định 35/2019/NĐ-CP đã quy định rất chi tiết và cụ thể về mức xử phạt đối với việc vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, hợp pháp.

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua xử dụng tuân theo quy định xử phạt tại Nghị định 35/2019/NĐ-CP
Nghị định 35/2019/NĐ-CP xử phạt nặng đối với trường hợp chuyển nhà gỗ không có đầy đủ các loại giấy tờ

Ngoài quy định về xử phạt hành chính thì nếu vận chuyển nhà gỗ mà không có giấy tờ thì người vận chuyển còn bị xử lý theo bộ luật hình sự 2015. Và bộ luật này đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017, cụ thể vấn đề này được quy định tại điều 232.

Cụ thể người vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng. Đồng thời sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu người vận chuyển có các hành vi sau đây:

 • Vận chuyển, mua bán nhà gỗ trái phép có khối lượng từ 1.5m3 đến dưới 3m3. Với nhà được làm từ các loại gỗ nguy cấp, gỗ quý, gỗ hiếm ưu tiên bảo vệ thuộc nhóm IA. Hoặc nhà làm từ gỗ có nguồn gốc nước ngoại thuộc Phụ lục I Công ước buôn bán gỗ quốc tế khối lượng từ 10m3 đến dưới 20m3. Nhà làm từ gỗ thuộc nhóm IIA khối lượng từ 20m3 đến dưới 40m3.
 • Hành vi tàng trữ, vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng làm từ gỗ rừng ngoài gỗ có giá trị từ 300 triệu đến 600 triệu đồng.

Như vậy, hồ sơ thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không cần phải xin cấp phép. Tuy nhiên, người vận chuyển cần phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh cho nguồn gốc của nhà gỗ. Nếu việc vận chuyển không có đầy đủ giấy tờ thì sẽ bị phạt theo quy định của Pháp Luật.

Kinh nghiệm khi vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng an toàn 

Như đã nói ở trên, thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không cần thiết phải xin cấp phép. Tuy nhiên, người vận chuyển cần phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh nguồn gốc của nhà gỗ. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho sự an toàn trong quá trình vận chuyển thì bạn cần ghi nhớ những vấn đề sau đây.

Đánh dấu và phân loại các bộ phận của nhà gỗ

Nhà gỗ gồm có nhiều bộ phận khác nhau, chính vì thế khi tháo dỡ xuống cần thực hiện đánh dấu và phân loại từng bộ phận. Điều này rất quan trọng và cần thiết cho việc lắp dựng nhà ở một địa chỉ mới. Đồng thời cũng thuận tiện hơn cho công tác kiểm kê nhà gỗ trước khi vận chuyển. 

Cách tháo dỡ và đóng gói nhà gỗ

Khi tháo dỡ và đóng gói nhà gỗ bạn cần lưu ý các vấn đề sau đây:

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng - đóng gói các bộ phận cẩn thận
Khi tháo dỡ nhà gỗ cần phải thực hiện cẩn thận, đóng gói riêng và đánh dấu từng bộ phận
 • Gỗ thường rất dễ bị sứt mẻ nếu có va chạm mạnh, chính vì thế để đảm bảo được giá trị thẩm mĩ của các bộ phận nhà bằng gỗ. Bạn nên sử dụng búa để tháo dỡ, đồng thời nên dùng một chiếc khăn để đệm vào gỗ rồi dùng búa gõ lên khăn đệm. Việc gỗ trực tiếp lên gỗ sẽ làm cho phần gỗ bị gõ lõm, sần sùi gây mất thẩm mỹ.
 • Khi tháo dỡ nhà gỗ nên dùng bút màu để đánh dấu từng chi tiết nhà. Như thế sẽ không bị lẫn lộn khi lắp đặt. Và khi đóng gói bạn nên dùng bọc nilon chuyên bọc hàng hóa để bọc lại từng bộ phận của nhà gỗ. Bọc nilon là vô cùng cần thiết để tránh các chi tiết của nhà gỗ bị trầy xước bề mặt gây mất thẩm mỹ.
 • Khi xếp các bộ phận nhà gần nhau nên kê một lớp giấy hoặc đệm giày để hạn chế ma sát, va chạm trong khi vận chuyển nhà.
 • Lót sàn xe tải bằng đệm dày để tránh cho các bộ phận của nhà gỗ bị va đập khi vận chuyển. Không nên đặt đồ vật nặng lên trên bề mặt các bộ phận của nhà gỗ. Các chi tiết có hoa văn của nhà gỗ cần bọc thật cẩn thận để tránh rơi bị rơi, gãy, sứt mẻ trong lúc vận chuyển.
 • Khi xếp các bộ phận của nhà lên xe nên tìm người khuân vác có sức khỏe tốt. Điều này là để đảm bảo cho sự an toàn của cả người và đồ vật.

Xem thêm: 9 Thủ tục chuyển sang nhà mới nhất định phải làm

 Lựa chọn đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp, uy tín

Thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng không cần phải xin cấp phép. Nhưng yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của nhà gỗ. Cho nên khi vận chuyển bạn nên giao cho đơn vị vận chuyển loại giấy tờ này. Như thế sẽ đảm bảo cho quá trình vận chuyển diễn ra thuận tiện.

Thủ tục chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng - chọn đơn vị chuyển nhà uy tín
Nên lựa chọn một đơn vị vận chuyển nhà gỗ chuyên nghiệp, uy tín

Nhưng, nhà gỗ chính là cả một gia tài của bạn, nên khi chọn thuê đơn vị chuyển nhà hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Nên chọn các đơn vị uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyển nhà. Bởi một đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp sẽ có thể đảm bảo được sự an toàn cho các bộ phận của ngôi nhà.

Hãy chọn đơn vị chuyển nhà trọn gói cung cấp hợp đồng bảo hiểm. Bởi nếu có hợp đồng bảo hiểm thì đơn vị sẽ có trách nhiệm hơn đối với tài sản của bạn. Họ sẽ có ý thức bảo vệ tài sản của bạn trong lúc vận chuyển để không xảy ra mất mát, hư hỏng.

Như vậy, qua đây bạn đã biết được thủ tục vận chuyển nhà gỗ đã qua sử dụng thì cần các giấy tờ gì. Để quá trình chuyển nhà gỗ diễn ra thuận tiện và an toàn, khuyên bạn nên chọn một đơn vị vận chuyển uy tín. Một trong các đơn vị vận chuyển nhà gỗ được đánh giá tốt nhất hiện nay chính là chuyển nhà trọn gói Kiến Vàng.

Mục nhập này đã được đăng trong Tin Tức. Đánh dấu trang này .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hà Nội
0878386789

TP.HCM
0878386789

Hà Nội :    0878386789
TP.HCM :  0765488868
Chat Zalo TP.HCM
Chat Zalo Hà Nội